ЕВРО ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИЯ (1)

ЕВРО ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИЯ (1)

news-big-image

АНДРЮС ФЕШЪН ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.077-1058 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дата на стартиране: 08.02.2021 год.

Дата на приключване: 08.05.2021 год.

Статус на изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)/ проекта: в изпълнение (от дата на стартиране).

Място на изпълнение на проекта: България, гр. София.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към предоставяне на подкрепа за средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряването на оперативен капитал.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Осигуряването на оперативен капитал на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Вследствие на изпълнение на проекта „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предвижда/ очаква да:

  • получи невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19;
  • продължи дейността си (поне 3 месеца) след приключване на проекта;
  • запази заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност: 150 000.00 лв. без ДДС, от които:

  • 127 500.00 лв. европейско и
  • 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах