Изпълнен проект

Изпълнен проект

news-big-image

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД изпълни проект № BG16RFOP002-2.095-8133 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на дружеството, преустановило дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

С изпълнението на дейностите по настоящата процедура се предостави възможност за прилагане на краткосрочна помощ за подкрепа на дружеството, засегнато от временните противоепидемични мерки, с цел запазване на дейността на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Подкрепа чрез оборотен капитал за „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в прилагане на ефективен механизъм за осигуряване на навременна и адекватна подкрепа на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки на територията на Република България с цел по-лесно преодоляване от тяхна страна на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Вследствие на изпълнение на проекта „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД постигна следните резултати:

  • получи невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19.

 

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност: 5 687.32 лв. без ДДС, от които:

  • 4 22 лв. европейско и
  • 10 лв. национално съфинансиране.
Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах